Newsletter

Wydarzenia

KINO POD CZERWONĄ GWIAZDĄ

Wśród filmowych bohaterów pojawiają się pracownicy służb bezpieczeństwa, przodownicy pracy, zagraniczni szpiedzy, sabotażyści i środkowoazjatyccy partyzanci. Do czynienia mamy ze skomplikowanymi intrygami, przejawami błyskotliwej taktyki wojskowej, aktami heroicznej odwagi, ale też duchowymi przemianami, nieszczęśliwą miłością i uczuciowym trójkątem.
Przede wszystkim jednak, objęte projektem kino proponuje niebanalną podróż w przestrzeń totalitaryzmu. Daje okazję do własnego odkrycia mechanizmów komunikacji władzy ze społeczeństwem i sposobów sterowania przez nią zbiorową świadomością za pomocą kultury. Radziecka kinematografia lat trzydziestych, choć nie może poszczycić się wpływem na rozwój światowej sztuki filmowej, odegrała poważną rolę w kształtowaniu rzeczywistości, której elementy dotarły do Polski wraz z radzieckimi wojskami w czasie drugiej wojny światowej.

 

Cykl spotkań z kinem radzieckim ma na celu przedstawienie relacji zachodzących między kinem, historią a polityką w warunkach kultury totalitarnej. Radziecka kinematografia lat trzydziestych stanowi bodaj najbogatszy materiał źródłowy do rozważań nad tym problemem. Film w ZSRR - według słów przypisywanych Leninowi: „najważniejsza ze sztuk” - staje się płaszczyzną kontaktu władzy z ludem.
Wybrane filmy stanowią kinematograficzny unikat w dostępnej dziś w kraju ofercie filmowej. Reprezentują rożne gatunki - od kina akcji przez muzyczną komedię po kino „moralnego niepokoju”. Dają możliwość zapoznania się z odmiennymi dziedzinami życia kontrolowanego przez państwo społeczeństwa: w mieście i na wsi, w pracy i życiu prywatnym, na froncie i w obozie pracy. Wśród filmowych bohaterów pojawiają się pracownicy służb bezpieczeństwa, przodownicy pracy, zagraniczni szpiedzy, sabotażyści i środkowoazjatyccy partyzanci. Do czynienia mamy ze skomplikowanymi intrygami, przejawami błyskotliwej taktyki wojskowej, aktami heroicznej odwagi, ale też duchowymi przemianami, nieszczęśliwą miłością i uczuciowym trójkątem.
Przede wszystkim jednak, objęte projektem kino proponuje niebanalną podróż w przestrzeń totalitaryzmu. Daje okazję do własnego odkrycia mechanizmów komunikacji władzy ze społeczeństwem i sposobów sterowania przez nią zbiorową świadomością za pomocą kultury. Radziecka kinematografia lat trzydziestych, choć nie może poszczycić się wpływem na rozwój światowej sztuki filmowej, odegrała poważną rolę w kształtowaniu rzeczywistości, której elementy dotarły do Polski wraz z radzieckimi wojskami w czasie drugiej wojny światowej.

Spotkania prowadzi Magdalena Lejman (Instytut Historii UPJPII)

Organizatorzy cyklu:
Instytut Historii UPJPII
Cafe Szafe

O nas | Galeria | Gościli u nas | Anna Kaszuba-Dębska | Łukasz Dębski | księgarnia | archiwum | kontakt | księga gości
© 2017 - Cafe Szafe - Kawiarnia w Krakowie, ul. Felicjanek 10   kontakt »